Erityistä huomiota voidaan laittaa uuskeynesiläistä mallia. Empiirinen testaus mallien avulla pc työkalu liittyy tilastollinen analyysi makrotaloudelliset tiedot. Perustavanlaatuinen ekonometristen välineiden analysointiin näitä tietoja voi olla regressio ja sen laajennukset ja moderni aikasarja arviointi. Pitkällä aikavälillä malleja talouskasvun lukien Solowin zeal kulutusluotot malli ja Romer mallia voidaan myös testata. Tämä kurssi on erikoistunut teemoja yritysrahoituksen, jonka tarkoituksena on lisätä ja lisäksi kehittää pitkän aikavälin investointeja ja rahoituksen aiheita käyttöön joko Principles tai Foundations of Finance.

Aiheet sisältyy enemmän kuin yksi regressiomalleja lisäämällä ensimmäisen asteen, toisen asteen ja vuorovaikutuksen mallit, joissa määrällisiä ja laadullisia, regressio karikot, ja jäljellä analyysi. Opiskelijat saavat seikkailu paitsi mekaniikka regressioanalyysin usein avulla tilastollisen mittarijärjestelmä mutta lisäksi mietitään asianmukaisista malleissa, valitsevat inferential tekniikoita vastata tietyn kyselyn, selvittämisessä vaikutuksia, ja diagnosoinnissa ongelmia.