Toiminta eduskunnassa

Tämän sivun kautta voit tutustua työhöni eduskunnassa.

Eduskunnassa olen sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen sekä ulkoasiainvaliokunnan ja talousvaliokunnan varajäsen. Kuulun perussuomalaisten eduskuntaryhmään ja olen lisäksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan valiokuntavastaava eduskuntaryhmässämme.

Valiokuntatyön ja eduskuntaryhmän tehtävien ohella toimin Arktisen alueen parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunnan puheenjohtajana ja olen jäsenenä Kansainvälisten asiain foorumissa.

Tästä linkistä pääset lukemaan täysistunnoissa pitämiäni puheita Puheenvuorot

Tämän linkin kautta löydät kaikki eduskunnassa tekemäni valtiopäivätoimet, kuten kirjalliset kysymykset, lakialoitteet, talousarvioaloitteet ja toimenpidealoitteet Valtiopäivätoimet

 

Ajankohtaista eduskuntatyössä

Tämän linkin kautta voit tutustua alla näkyviin uusimpiin valtiopäivätoimiini ja lukea esimerkiksi ministerin vastaukset jättämiini kirjallisiin kysymyksiin

Kirjallinen kysymys: Kansaneläkelaitoksen kuntoutuskäytännöt

Välikysymys: Hallituksen perhepolitiikka ja lapsilisien leikkaaminen

Kirjallinen kysymys: Nuorten kiireelliset sijoitukset

Kirjallinen kysymys: Yli 60-vuotiaiden maksuhäiriömerkinnät

Kirjallinen kysymys: Tiestön kunnossapito ja liikenneturvallisuus Lapissa

Kirjallinen kysymys: Kuntien ja kaupunkien omistamien vuokra-asuntojen vuokrataso

Kirjallinen kysymys: Vanhusten vuokrien korotukset

Toimenpidealoite: Kullankaivuun tulevaisuus

Kirjallinen kysymys: Kullankaivuun tulevaisuus

Kirjallinen kysymys: Lasten kuuleminen esitutkinnassa

Kirjallinen kysymys: Vaikeavammaisen yksilöllinen kuntoutus

Kirjallinen kysymys: Kevan johdon työsuhde-etuudet

Kirjallinen kysymys: Lääkärihelikopterien käyttö sairaanhoidossa erityisesti Lapissa

Kirjallinen kysymys: Deaktivoitujen aseiden myynti ja kansainvälisen ampuma-aserikollisuuden torjunta

Kirjallinen kysymys: Metsästyslain 8:ssä määriteltyjen alueiden hirvenmetsästysjärjestelyt

Kirjallinen kysymys: Työvoimatoimistoissa tarjottava palvelu

Kirjallinen kysymys: Kelan matkakorvaus oman auton käytöstä

Kirjallinen kysymys: Henkilöstön asema Metsähallituslain uudistamisessa

Kirjallinen kysymys: Kroonisesta ja pitkäaikaisesta kivusta kärsivien potilaiden hoito

Talousarvioaloitteet:

Määrärahan osoittaminen Lapin sairaanhoitopiirille lasten ja nuorten psykiatriseen hoitoon

Määrärahan osoittaminen vanhusten palvelujen tukemiseen Lapin syrjäseuduilla

Määrärahan osoittaminen omaishoitajien työn tukemiseen Lapin syrjäseuduilla

Määrärahan osoittaminen Lapin kunnille lastensuojelun avohoidon tukemiseen

Määrärahan osoittaminen työllistämistoimiin Lapin syrjäseuduille

Määrärahan osoittaminen Sallan radan rakentamisedellytysten selvitystyön aloittamiseen

Määrärahan osoittaminen nuorten työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön Lapin syrjäseuduille

Määrärahan osoittaminen Lapin yliopiston sosiaalityön laitokselle syrjäseutujen lapsiperheköyhyyden tutkimukseen

 

Kirjallinen kysymys: Ehkäisypillereiden käyttö ja kohonnut veritulppariski

Suullisen kyselytunnin kysymys 5.9.2013: Hallituksen perhepolitiikka

Kirjallinen kysymys: Kuljettajantutkinnon ajokoepaikkakuntien vähentäminen

Kirjallinen kysymys: Sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistuksen valmistelun kustannukset

Kirjallinen kysymys: Kemijoki Oy:n uusi toimintamalli ja koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut

Kirjallinen kysymys: Edustuskulujen verovähennysoikeus

Kirjallinen kysymys: Metlan Sallan toimipisteen lakkauttaminen

Lisätalousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen työllistämistoimiin Lapin syrjäseuduille

Kirjallinen kysymys: Autoveron palautus mönkijästä invaliditeetin perusteella

Kirjallinen kysymys: Vammaisen pysäköintilupa ja yksityinen pysäköinninvalvonta

Kirjallinen kysymys: Pedofiilien rangaistukset ja pakkohoito

Toimenpidealoite: Koulujen työrauhan, turvallisen oppimis- ja työskentely-ympäristön sekä riittävän oppilashuollon takaaminen

 


 

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro 25.9.2013

Välikysymys: Kotihoidon tukeen tehtävät muutokset

Perussuomalaisten 2. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Hanna Mäntylä

Hallitus on unohtanut lapsen edun

On surullista seurata, kuinka hallituksen puheet ja lupaukset kerta toisensa jälkeen osoittautuvat katteettomiksi, ja kuinka lapsiperheet ovat toistuvasti hallituksen hampaissa.

Kotihoidontuen leikkaus jäi reilu vuosi sitten hallitukselta haaveeksi. Jotain jäi hampaankoloon ja hallitus keksikin uuden tavan viedä asia maaliin: kotihoidon tuki halutaan ns. korvamerkitä. Tätä tavoitetta tukemaan ja totuutta peittämään keksittiin hieno taikasana, tasa-arvo. Näin hallitus kaiketi toivoi kansalaisilta jäävän huomaamatta, että kyseessä on puhdas leikkaus.

Hallitukselle perheiden tasa-arvo merkitsee aivan jotain muuta kuin perussuomalaisille. Me uskomme perheiden kykyyn tehdä itsenäisiä päätöksiä, te ette.  Meille aito tasa-arvo perustuu valinnanvapauteen, ei ylhäältä ohjattuihin käskyihin siitä, kuinka perheissä tulee asiat hoitaa. Me uskomme kestävään, pitkäjänteiseen perhepolitiikkaan – te uskotte esimerkiksi lapsilisien indeksikorotusten jäädyttämiseen.

Hyvä hallitus, puuttuessanne nyt törkeällä tavalla perheiden itsemääräämisoikeuteen te luotte entistä suurempaa epätasa-arvoa perheiden välille unohtaen lapsen edun. Teidän sietäisi hävetä.

Perussuomalaiset katsovat, että hallitus antaa toimillaan perheille viestin, että lapset on raahattava mahdollisimman pieninä osaksi järjestelmää. Raadollisinta tässä on se, että kyse on nimenomaan kaikista pienimmistä ihmistaimista eli alle kolmivuotiaista. Päiväkodeissa ryhmäkoot ovat jo nykyisellään aivan liian suuria. Järjestelmä ei kestä tällaista muutosta ilman merkittäviä kustannuksia, jotka jäävät kuntien harteille.

Kotiäidit ansaitsevat arvostusta

Voin vakuuttaa, että kotihoidontuella lapsiaan kotona hoitavat äidit eivät ole ikeen ja sorron alla. He kokevat olevansa etuoikeutettuja voidessaan hoitaa pienet lapset kotona ja antaessaan oman panoksensa yhteiskuntamme eteen.

Menkää hallitus hyvä kentälle kuuntelemaan ihmisten ajatuksia. Siellä teille ei tarjota kiitosta ja ylistystä. Puuttumalla perinteisiksi koettuihin arvoihin te saatte monet naiset – kotiäidit – tuntemaan itsensä kaikkea muuta kuin arvostetuiksi.  Kotiäitiys ei ole, eikä saa tulevaisuudessakaan olla halveksittua, mutta sellainen tunne teidän toimistanne tulee. Perussuomalaisille kotiäitiys on valinta, jota kunnioitamme suuresti.

Miksi väkisin pyritään rikkomaan äitiyden kokemus ja viemään mahdollisuus lastensa kotona hoitamiseen niiltä äideiltä, jotka sitä haluavat? Iseillä on oma tärkeä paikkansa ja roolinsa lasten elämässä, sitä ei kiellä kukaan, ja sitäkin perussuomalaiset arvostavat. Osalle perheistä isien jääminen lasten kanssa kotiin sopii hyvin, ja heillä on ollut siihen nytkin mahdollisuus. Vielä on kuitenkin myös perheissä olemassa perinteisiksi koettuja rooleja, joita ei valtiovallan kuulu lähteä säätelemään tai ohjaamaan haluttuun suuntaan.

Hallituksen perustelut ontuvat

Ei ole lainkaan sanottua, että kaikilla kotihoidontukea saavilla äideillä olisi työpaikka odottamassa tai että kaikille olisi töitä. Onko hallitus lainkaan seurannut viimeaikaisia irtisanomisaaltoja? Onko kenties tarkoitus, että äidit siirtyvät yhä enenevässä määrin muiden tulonsiirtojen varaan, toimeentulotuelle tai työttömyyskortistoon ja sen kautta halpatyövoimaksi työllistämistoimiin? Perustelut hallituksen esittämään muutokseen ontuvat kaikkineen. Se käy ilmi myös valtionvarainministeriön omista arvioista, joissa todetaan, että muutoksen työllisyysvaikutukset jäävät todennäköisesti merkittävästikin toivottua pienemmiksi.

Kaikki suomalaiset perheet eivät ole yhdestä puusta veistettyjä. On yrittäjä- ja yksinhuoltajaperheitä, on perheitä, joissa äiti toimii omien lastensa hoidon ohessa perhepäivähoitajana, ja perheitä, joissa isovanhemmat hoitavat lapsenlapsiaan. Mitä sanottavaa hallituksella on heille?

 

Tarvitaan kestävää perhepolitiikkaa

Jokainen ymmärtää, että kaikissa perheissä ei ole mahdollisuutta hoitaa pieniä lapsia kotona. Siihen meidän kuitenkin tulisi perheitä kannustaa: luoda sellaista kestävää perhepolitiikkaa, joka antaa yhä useammalle mahdollisuuden tähän. Kysymyksessä on arvovalinta.

Hallitusohjelmassanne sanotaan, että yksi keinoista korjata kestävyysvajetta on syntyvyyden lisääminen. Oletteko ihan vakavissanne jos kuvittelette, että tällaisilla päätöksillä te lisäätte perheiden luottamusta tulevaisuuteen? Jo nyt ensisynnyttäjien keski-ikä on kohonnut ennennäkemättömän korkealle. Jos halutaan, että luottamus tulevaisuuteen lisääntyy, on myös perhepolitiikan oltava kestävää ja pitkäjänteistä – siis sitä, mitä perussuomalaiset ovat vaatineet. Kaikki elämänarvot eivät voi pohjautua siihen, kuinka tuottava ja tehokas ihminen on työelämässä, vaikka näin hallitus tuntuu ajattelevan. Perussuomalaiset eivät näin ajattele.

Lopuksi kannatankin edustaja Vehviläisen tekemää epäluottamuslause-esitystä.

Lisätiedot:

Hanna Mäntylä

puh. 050 5120497

 


Perussuomalaisten eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro täysistunnossa 16.5.2013

Pääministerin ilmoitus sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen etenemisestä
Kansanedustaja Hanna Mäntylä

Hallitus ajaa kuntia väkisin yhteen sote-uudistuksen varjolla

Hallitus pyrkii keinoja kaihtamatta vähentämään kuntien määrää. Se on hallituksen todellinen tavoite, jota sote-uudistuksen varjolla toteutetaan. Siihen viittaa myös uusimman työryhmän paniikkiratkaisu sote-uudistuksessa. Poliittinen ohjaus on ollut ja on niin voimallista, että kansanvalta ja asiantuntijoiden näkemykset on sivuutettu. Jopa perustuslaki uhkaa jäädä jalkoihin.

Perussuomalaiset paheksuvat sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmämme käyttämistä pelinappulana. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat elintärkeä osa yhteiskuntaamme, ja niiden toimivuudesta riippuu koko kansakuntamme hyvinvointi.

Uudistuksen konkreettinen hyöty epäselvä

Mihin unohtui hallituksen lupaus rikkaiden ja köyhien terveyserojen kaventamisesta ja lähipalvelujen säilyttämisestä? Entä perusterveydenhuollon parantaminen? Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistustahan hallitus on nimenomaan perustellut tarpeella kohentaa perusterveydenhuollon tilaa ja kaventaa terveyseroja. Se on varmaa, ettei tällä uudistuksella näitä tavoitteita saavuteta, päinvastoin.

Hallitus ei ole pystynyt esittämään, mitä konkreettista hyötyä tästä uudistuksesta on; ei myöskään, kuinka sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä tulevaisuudessa olisi järkevää rahoittaa. Sitä eivät ole osanneet sanoa myöskään asiantuntijat – joiden kaiken kritiikin hallitus on kylmästi sivuuttanut ajaessaan jääräpäisesti uudistusta eteenpäin. Pelkona on, että uudistus luo entistä monimutkaisemman ja kalliimman järjestelmän, joka ei ratkaise sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmämme olennaisia ongelmia.

Pääsenkö lääkäriin?

Perussuomalaisilta on toistuvasti vaadittu omaa mallia. Me emme ole halunneet lähteä mukaan tähän kilpalaulantaan eri malleista vaan olemme tehneet rauhassa omaa selvitystyötämme, jota jatkamme.

Mielestämme sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmää uudistaessa tulee huomioida koko sosiaali- ja terveydenhuoltosektori. Nyt esimerkiksi työterveyshuolto on jäänyt keskustelun ulkopuolelle, samoin pitkälti sosiaalihuollon kokonaisuus.

Vain kokonaiskuva huomioimalla voidaan saada toimiva järjestelmä. Perussuomalaisten mielestä oleellista on ratkaista kuntien ja valtion välinen tehtävänjako sekä rahoitusvastuut. Lisäksi on syytä käydä keskustelu siitä, mitkä ovat niitä palveluita, joita tulevaisuudessa kansalaisille tarjotaan. Haluamme myös käydä keskustelua yksilön ja yhteiskunnan rooleista ja vastuusta. Nämä kysymykset kun on ratkaistu, on aika miettiä järjestämistä tai väestöpohjia.

Me emme kiellä sitä tosiasiaa, ettei rakenteellisiakin muutoksia olisi tulevaisuudessa tarpeellista tehdä. Kyse on siitä, missä järjestyksessä uudistus tehdään ja mitä uudistuksella tavoitellaan.

Meille johtotähti on kuntalaisten etu ja hyvinvointi riippumatta siitä, asuvatko he Helsingissä vai Utsjoella. Kuntalaiselle tärkein kysymys on: pääsenkö lääkäriin ja saanko tarvitsemiani palveluita? Sote-uudistus ei kuitenkaan vastaa tähän kuntalaiselle tärkeimpään kysymykseen.

Hallituksen sanelupolitiikkaa vastustettava

Perussuomalaiset haluavat kysyä lopuksi hallitukselta, onko teillä rohkeutta palauttaa sote-uudistus parlamentaariseen valmisteluun ja tehdä näin tässä tilanteessa ainoa oikea ja viisas ratkaisu? Viisas on se, joka uskaltaa myöntää virheensä.
Hallituksella ei ole tähän mennessä ole löytynyt halua suunnan muutokseen, joten vaihtoehtona ei ole muuta kuin vedota suoraan kuntalaisiin ja kuntapäättäjiin yli puoluerajojen.

Älkää hyväksykö sitä, minkä tunnette vääräksi oman kuntanne ja sen asukkaiden osalta. Älkää hyväksykö kuntanne ja sen asukkaiden kannalta vahingollisia ratkaisuja. Teillä on mahdollisuus puolustaa demokraattista päätöksentekoa ja lähipalveluja – ja teillä on oikeus vastustaa hallituksen sanelupolitiikkaa.

 

Lisätietoja: Kansanedustaja Hanna Mäntylä

p. (09) 432 3126